SPIRITUAL TRIP

"Духовно пътуване"

Изложба дигитална графика на Калоян Илиев - Кокимото

В произведенията си, създадени в периода 2010 - 2013 година, Кокимото представя няколко серии непоказвани до този момент в България дигитални графики, под общ наслов "Духовно пътуване". Изложбата в "Бетакафе" на BETAHAUS включва двадесет и две изображения, отпечатани на хартия в ограничен тираж от по десет броя всяко. В основата на всяка композиция от изображения седят взаимно изключващи се на пръв поглед обекти. След по-обстойно и внимателно разглеждане първоначалното въздействие на представените картини се променя. От несъвместими първоначално, тези запечатани на цифров носител и обработени дигитално моменти, започват да действат като напълно нормални явления. Сбора от тях обуславят пътуването на автора, наречено духовно, но с главен акцент върху пътя и с напълно изключване на всяко религиозно значение. Последното е задължително...

Материалното се преплита с вечното, историческите личности с настоящите моменти и след като полученият сбор от изображения преминат през най-съвременните технологии те стигат до вас, за да покажат нещо сакрално, но същевременно с това тривиално и някак като от Кокимото - специално.


Exhibition view 1, Kokimoto & 1000 Names

Exhibition view 2, Betahaus Sofia

Exhibition view 3, Betahaus Sofia

Exhibition view 4, Betahaus Sofia

Exhibition view 5, Betahaus Sofia

Thirteenth Congress of the Bulgarian Communist Party 2, 2014, Giclee print on paper, 50x70 cm

Thirteenth Congress of the Bulgarian Communist Party 2, 2014, Giclee print on paper, 50x70 cm

Thirteenth Congress of the Bulgarian Communist Party 1, 2014, Giclee print on paper, 70x50 cm

Thirteenth Congress of the Bulgarian Communist Party 1, 2014, Giclee print on paper, 70x50 cm

Coming soon nothing , 2014, Giclee print on paper, 70x50 cm

Coming soon nothing , 2014, Giclee print on paper, 70x50 cm

Coming soon nothing 2, 2014, Giclee print on paper, 70x50 cm

Coming soon nothing 2, 2014, Giclee print on paper, 70x50 cm

Mao but sexy 5, 2014, Giclee print on paper, 70x50 cm

Mao but sexy 5, 2014, Giclee print on paper, 70x50 cm

Mao but sexy 4, 2014, Giclee print on paper, 70x50 cm

Mao but sexy 4, 2014, Giclee print on paper, 70x50 cm

Mao but sexy 3, 2014, Giclee print on paper, 70x50 cm

Mao but sexy 3, 2014, Giclee print on paper, 70x50 cm

Mao but sexy 1, 2014, Giclee print on paper, 70x50 cm

Mao but sexy 1, 2014, Giclee print on paper, 70x50 cm

Mao but sexy 2, 2014, Giclee print on paper, 70x50 cm

Mao but sexy 2, 2014, Giclee print on paper, 70x50 cm

Camel Boys, 2014, Giclee print on paper, 50x70 cm

Camel Boys, 2014, Giclee print on paper, 50x70 cm

Untitled Landscape No.2, 2014, Giclee print on paper, 50x70 cm

Untitled Landscape No.2, 2014, Giclee print on paper, 50x70 cm

Untitled Landscape No.1, 2014, Giclee print on paper, 50x70 cm

Untitled Landscape No.1, 2014, Giclee print on paper, 50x70 cm

Spiritual Trip 2, 2014, Giclee print on paper, 50x70 cm

Spiritual Trip 2, 2014, Giclee print on paper, 50x70 cm

Spiritual Trip 1, 2014, Giclee print on paper, 50x70 cm

Spiritual Trip 1, 2014, Giclee print on paper, 50x70 cm

Spiritual Trip 3, 2014, Giclee print on paper, 50x70 cm

Spiritual Trip 3, 2014, Giclee print on paper, 50x70 cm

Spiritual Trip 4, 2014, Giclee print on paper, 50x70 cm

Spiritual Trip 4, 2014, Giclee print on paper, 50x70 cm

Spiritual Trip 5, 2014, Giclee print on paper, 50x70 cm

Spiritual Trip 5, 2014, Giclee print on paper, 50x70 cm

Spiritual Trip 6, 2014, Giclee print on paper, 50x70 cm

Spiritual Trip 6, 2014, Giclee print on paper, 50x70 cm

Spiritual Trip 7, 2014, Giclee print on paper, 50x70 cm

Spiritual Trip 7, 2014, Giclee print on paper, 50x70 cm

Spiritual Trip 8, 2014, Giclee print on paper, 50x70 cm

Spiritual Trip 8, 2014, Giclee print on paper, 50x70 cm

Spiritual Trip 9, 2014, Giclee print on paper, 50x70 cm

Spiritual Trip 9, 2014, Giclee print on paper, 50x70 cm
Няма публикации.
Няма публикации.